ΣΧΕΤΙΚΑ

ENTEKA / ΣΧΕΤΙΚΑ

Επωνυμία : Φίλιππος Γαλανόπουλος ΙΚΕ

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 11, Πάτρα

ΑΦΜ : 800811763

Γ ‘ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τ.Κ. : 26221